Arduino Programlarken Bilinmesi Gereken Temel Komutlar 3

Arduino Programlarken Bilinmesi Gereken Temel Komutlar 3

24 Eylül 2020

Bu yazımızda arduino kodlarken sıkça kullandığımız döngü yapılarından ve olmazsa olmaz arduino temel terimlerinin kullanımlarına değineceğiz. Arduino C++ tabanlı olduğu için diğer programlama dillerine benzerliği bulunmaktadır. Arduinoda kullanılan döngü yapıları da bu bağlamda benzerlik göstermektedir.Bu makalede en sık kullanılan for döngüsü ile while döngüsünden bahsedeceğiz .

For Döngüsü Kullanımı

For döngüsünü yapılacak olan işlemin kaç defa tekrar edileceğini bildiğimiz durumlarda kullanırız. For döngüsünde işlemin tekrar sayısı, başlangıç ve bitiş değerleri ve bu değerlerin her tekrardaki azalış veya artış miktarı kontrol edilebilmektedir. For döngüsünün yapısı aşağıdaki gibidir.

for( başlangıç değeri; döngünün devam koşulu; artış/azalış miktarındaki değişim)

{

Yapılacak olan işlemler

}

for (i = 1; i <= n; i++)

{ toplam += i; }

10 defa tekrar eden for döngüsü örneği:

for(int i =0; i < 10; i ++) // i değişkeni 10'dan küçükse i değişkenini 1 arttır. Bu işlem i değişkeni 10'a eşit olana kadar devam eder.

{

// i değişkeni 10dan küçük olduğu sürece buradaki kod parçacıkları çalışmaktadır.

}

While Döngüsü Kullanımı

While döngüsü bir koşula bağlı olarak çalışmaktadır. Koşul doğruysa döngü tekrar eder fakat koşul bozulduğunda döngü sona erer. Kod akışı while'dan sonra kaldığı yerden devam eder. 

int x = 1;

while( x < 10){ // x değişkeni 10dan küçük olduğu sürece aşağıdaki kod yapısı çalışacak. 

 x = x++;

}

Arduino Kodlamada Temel Terimler

PinMode Nedir?

PinMode komutu, arduino kartınızda bulunan sinyal pinlerini giriş veya çıkış olarak atayabilmenize olanak tanır. Genellikle motor, led, buzzer gibi veri ilettiğimiz elemanlar çıkış birimi olarak tanımlanırken buton, sensör, gibi veri okuduğumuz elemanlarsa giriş olarak tanımlanmaktadır.  pinMode Setup() fonksiyonu içerisine yazılmaktadır.

Örnek:

pinMode(8,INPUT); //Burada arduinonun 8 numaralı pini giriş pini olarak tanımlandı.

pinMode(10,OUTPUT); //10 numaralı pin çıkış pini olarak tanımlandı.

DigitalWrite Nedir?

Çıkış olarak tanımlanan dijital pinlere enerji vermek (HIGH) veya verilen enerjiyi durdurmak (LOW) için kullanılır. 

Örnek bir senaryo için 10 numaralı pine bağlı bir led olduğunu varsayarsak, 

digitalWrite(10,HIGH) //Lede enerji verildi.

digitalWrite(10,LOW) // Lede verilen enerji sona erdirildi.

Böylelikle HIGH diğerek ledi yaktık, LOW diyerekse ledi söndürmüş olduk. 

DigitalRead Nedir?

Giriş olarak tanımlanan dijital pin üzerinden okuma yapmamıza olanak sağlar. 

Örneğin durum adlı değişkene 8 numaralı pinin durumunu atayalım.

durum= digitalRead(8);

AnalogWrite Nedir?

Çıkış olarak ayarlanan analog pine PWM sinyali göndermemizi sağlar. 

Örneğin motor adlı değişkene 250 pwm değerini iletelim.

analogWrite(motor,250);

AnalogRead Nedir?

Analog pine bağlı olan giriş pini olarak tanımlanmış potansiyometre gibi giriş elemanlarının 0 ile 5 volt arasındaki gerilimlerini ölçmemize olanak tanır. Örneğin A1 analog pinine bağlı olan potansiyometrenin gerilimini potansiyometreDeger adlı değişkene atayalım. Bu değer 0 ile 1024 arasındadır.

potansiyometreDeger = AnalogRead(A1); 

Delay Nedir?

Delay komutu bir işlemin yapılma süresini belirlediğimiz , yada diğer bir deyimle iki işlem arasındaki bekleme süresini ayarladığımız komuttur. Delay komutu ile bir ledin yanma süresini ve bir motorun durma süresini belirleyebiliriz. Delay içerisine milisaniye cinsinden bir değer yazabilirsiniz. 

delay(2000); // 2000 milisaniye (2sn.) bekleme verildi.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.